Privacyverklaring

Uw browser Microsoft Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. U kunt in de plaats de laatste versie van Microsoft Edge downloaden, die Internet Explorer vervangt.

Crematorium Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crematorium Schagen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relatie tot de overledene
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Crematorium Schagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en voor overleg over specifieke wensen met betrekking tot de geboden diensten.
 • om een correcte administratie van de crematies en asbestemmingen te kunnne voeren, zodat de crematie op de juiste wijze kan worden uitgevoerd en zodat de as aan de juiste persoon ter beschikking kan worden gesteld.
 • om een code voor een internetuitzending voor het online meekijken van de plechtigheid ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvrager.
 • om u de mogelijkheid te bieden foto's en of muziek te kunnen doorgeven voor een plechtigheid.
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Crematorium Schagen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crematorium Schagen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Crematorium Schagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie > Bewaartermijn > Reden

 • Aangeleverde persoonsgegevens in het kader van een aan een overleden persoon gerelateerde dienst > zo lang dit voor het bijhouden van de administratie noodzakelijk is > uitvoeren van verleende diensten
 • Aangeleverde mediabestanden > 7 dagen > Audiovisuele ondersteuning bij afscheidsplechtigheid

Delen van persoonsgegevens met derden

Crematorium Schagen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Crematorium Schagen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionele cookies voor een optimale werking

Om onze website optimaal te laten werken, maken wij gebruik van functionele cookies. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt of dat wordt bijgehouden wat er in uw winkelwagentje zit.

Functionele cookies op deze site
 • po2_session: Gebruikt voor het bijhouden van een gebruikerssessie. Verloopt na 24 uur.

Analytische cookies voor inzicht in webstatistieken

Om beter inzicht te krijgen in het functioneren van onze website maken we gebruik van analytische cookies. Met behulp van Google Analytics krijgen we inzicht in belangrijke statistieken over de gebruikerservaring van onze bezoekers. We analyseren deze gegevens, waardoor we de website nog beter op bezoekers kunnen afstemmen.

Google Analytics is door Crematorium Schagen ingesteld volgens de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens over privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics. Dat betekent dat de volgende stappen zijn doorlopen:

 • Crematorium Schagen heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
 • Crematorium Schagen heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, dat houdt in dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het IP-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Crematorium Schagen heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
 • Crematorium Schagen heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “Gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook staat Crematorium Schagen Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Crematorium Schagen informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.
Analytische cookies
 • _ga: Gebruikt om bezoekers te onderscheiden in Google Analytics. Verloopt na 2 jaren.
 • _gat_gtag_G-KBRHSMNPNE: Gebruikt voor het beperken van het aantal internetverzoeken. Verloopt na 1 minuut.
 • _gid: Gebruikt om bezoekers te onderscheiden in Google Analytics. Verloopt na 1 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crematorium Schagen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Crematorium Schagen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crematorium Schagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .